8/3, 2022 Học viện mùa hè MIND về Khuyết tật phát triển thần kinh (trực tuyến)

bởi | Th7 8, 2022 | Khả năng tiếp cận, Dịch vụ Người lớn, Sự kiện cộng đồng, Hỗ trợ từ gia đình

We Belong: Chuẩn bị cho Cuộc sống Cộng đồng và Thực hiện đầy đủ Sau Trung học ”

Wednesday, ngày 3 tháng 8 từ 9:00 sáng - 1:15 chiều
Sự kiện trực tuyến, trực tiếp, miễn phí này nhằm giúp những người tham gia theo kịp những thông tin mới nhất về điều trị dựa trên bằng chứng và nghiên cứu về khuyết tật phát triển thần kinh và ý nghĩa của các phương pháp hay nhất trong phòng ngừa, đánh giá và điều trị.

Chi tiết sự kiện và liên kết đăng ký: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_7Y1Ds2YqSZ6Lwa4NuGrCCw