14/9, Chương trình tự quyết định so với các dịch vụ do người tham gia hướng dẫn

bởi | Th9 12, 2022 | Khả năng tiếp cận, Dịch vụ Người lớn, Sự kiện cộng đồng, Cơ quan chính phủ

SDP Connect: Đó là vấn đề của sự lựa chọn
Thứ 4, ngày 14 tháng 9, 4:30 - 6 giờ chiều theo giờ Thái Bình Dương
Hãy cùng chúng tôi thảo luận để so sánh và đối chiếu Chương trình Tự quyết định với các dịch vụ do người tham gia hướng dẫn để xem SDP cung cấp quyền tự do và thẩm quyền thực sự như thế nào.
Nếu bạn đã đăng ký, bạn sẽ nhận được lời nhắc vào buổi chiều của sự kiện.

Bấm vào đây để đăng ký SDP Connect