9/15, Tại sao vấn đề hòa nhập người khuyết tật

bởi | Th8 31, 2022 | Khả năng tiếp cận, Sự kiện cộng đồng, Công bằng xã hội

Catarina Rivera, Diễn giả trước công chúng, Tư vấn đa dạng, công bằng và hòa nhập
Early Care and Learning Council 
Quán cà phê học tập tháng 9    

Tại sao vấn đề bao gồm người khuyết tật: Các quan điểm về Tính khả thi, Khả năng tiếp cận và Tính xen kẽ   
Thứ Năm, ngày 15 tháng 9 năm 2022 từ 9:00 sáng - 10:00 sáng (PST) 
https://us02web.zoom.us/j/81279032179 

Tham gia cùng diễn giả khuyết tật, nhà tư vấn DEI và người sáng tạo nội dung Catarina Rivera, để có một bài thuyết trình cơ bản về lý do tại sao việc hòa nhập người khuyết tật lại quan trọng. Catarina sẽ thảo luận về hành trình cá nhân của cô ấy với tình trạng khuyết tật, khả năng vận động, khả năng giao tiếp, các khái niệm chính về nhận thức khuyết tật, trường hợp hòa nhập người khuyết tật và cách bạn có thể tạo ra sự khác biệt. Mở Q&A để theo dõi.
Đăng ký