Cơ hội của Hội đồng Thanh niên ACE – Nộp đơn trước ngày 25/1!

bởi | Th1 3, 2023 | Biện hộ và Pháp lý, Sự kiện cộng đồng, Y khoa, Cơ hội cho đầu vào, Tự vận động, Công bằng xã hội

ACEs Aware đang tìm kiếm những cá nhân trong độ tuổi 16-26 có kinh nghiệm làm bệnh nhân trong môi trường Medi-Cal để đăng ký phục vụ trong một Hội đồng Thanh niên và Thanh niên và cung cấp kinh nghiệm, chuyên môn và quan điểm của họ về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi đang tìm kiếm những người tham gia đại diện cho sự đa dạng về bản sắc địa lý, giáo dục, chủng tộc/sắc tộc, văn hóa và giới tính.  

Cam kết và đền bù:Một cuộc họp trực tuyến kéo dài 90 phút mỗi tháng được trả ở mức $100 mỗi cuộc họp.

Thông tin chi tiết và thông tin về việc áp dụng được đăng tại liên kết.  Hạn nộp hồ sơ: Ngày 25 tháng 1 năm 2023, với hạn chót ưu tiên là ngày 21 tháng 12 năm 2022
Tải tờ rơi
Đăng ký ở đây