ADHD và Đối phó với Đau buồn: 8 Cách Giúp Con Bạn

bởi | Th5 26, 2022 | Khẩn cấp, Sức khỏe tinh thần, người Tây Ban Nha

Ảnh từ Hiểu rõ.org

Đối phó với cái chết và đau buồn là điều khó khăn đối với hầu hết mọi người. Nhưng đối với trẻ ADHD và gia đình của chúng, điều đó có thể đặc biệt khó khăn. Rắc rối với kiểm soát xung động, quản lý cảm xúcvà thích ứng với sự thay đổi sẽ tạo ra những thách thức mà những đứa trẻ khác không có.

Trẻ ADHD có thể cư xử theo những cách không thể đoán trước hoặc không phù hợp với tình huống. Điều đó gây thêm áp lực cho các bậc cha mẹ và người chăm sóc, những người đang cố gắng đương đầu với sự mất mát của bản thân.

Bất chấp những thách thức, có nhiều cách bạn có thể giúp con mình mắc chứng ADHD kiểm soát được cái chết và sự đau buồn.

Đọc bài báo bằng tiếng Anh

Đọc bài báo bằng tiếng Tây Ban Nha