Chương trình Việc làm cho Người lớn tại Trung tâm Khu dân cư Bernal Heights

bởi | Th12 5, 2022 | Dịch vụ Người lớn, người Trung Quốc, Nguồn cộng đồng, Thuê người làm, người Tây Ban Nha

Bạn có phải là cư dân San Francisco đang tìm việc làm không?
Dịch vụ Việc làm của BHNC luôn sẵn sàng trợ giúp!

Tại BHNC, chúng tôi đóng vai trò là mối liên kết của bạn với các nhà tuyển dụng tiềm năng. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ trọn gói hoạt động để đáp ứng nhu cầu của bạn. Chúng tôi đóng vai trò là đồng minh của từng khách hàng trong suốt quá trình tìm kiếm việc làm của họ, cung cấp nhiều loại dịch vụ nghề nghiệp. Chúng tôi tự hào làm việc với người nhập cư, người khuyết tật, người thuộc mọi giới tính và người không nói tiếng Anh!

Nhấp vào Tờ rơi để tìm hiểu thêm bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Trung