(415) 282-7494         [email protected]

Pháp lý & Biện hộ


Quốc hội đang nghiên cứu các dự luật để hỗ trợ người dân trong thời gian diễn ra COVID-19. Họ cần lắng nghe từ bạn về nhu cầu của người khuyết tật. Đây là cách liên hệ với đại diện của bạn.

Hạ viện Hoa Kỳ

Thượng viện Hoa Kỳ

Bạn cũng có thể muốn liên hệ với Đại diện của Tiểu bang và Thành phố của bạn

Hội đồng California - Tìm đại diện của bạn

Ban giám sát San Francisco