Tất cả Công cụ Công nghệ Gia đình SFUSD Cần thiết, Tất cả trên Một Trang

bởi | Th12 12, 2022 | Khả năng tiếp cận, Giáo dục, Hỗ trợ từ gia đình, Sự tham gia của phụ huynh

Đây tờ rơi một trang (có sẵn trong đa ngôn ngữ) giúp các gia đình dễ dàng truy cập các tài nguyên công nghệ của SFUSD bao gồm ParentVue, mẹo công nghệ và hỗ trợ học sinh điều hướng không gian kỹ thuật số.