Hội thảo trên web được ghi lại của “Viện nghiên cứu chứng tự kỷ”

bởi | Th3 1, 2022 | Hỗ trợ từ gia đình, Khuyết tật cụ thể, Trị liệu | 0 Lời bình

Có tại https://www.autism.org/webinars/
Các chủ đề bao gồm
- Chức năng điều hành
- Chế độ ăn kiêng không chứa casein không chứa gluten
- Tối ưu hóa sức khỏe tiền định thông qua dinh dưỡng
- và hơn thế nữa, được sắp xếp theo danh mục