Đề cử Giải thưởng AWE đang mở!

bởi | Th3 9, 2022 | Giáo dục, Cơ hội cho đầu vào | 0 Lời bình

Giúp đỡ CAC ghi nhận và tôn vinh những cá nhân và nhóm đã hỗ trợ, truyền cảm hứng và giảng dạy những học sinh có nhu cầu đặc biệt trong Học khu Thống nhất San Francisco bằng cách đề cử họ cho Giải thưởng Người ủng hộ xứng đáng xuất sắc!

Chúng tôi biết ơn tất cả những ai là đồng minh với học sinh của chúng tôi. Những nỗ lực và lòng tốt của họ đã tạo nên sự khác biệt. Bất kỳ Thành viên CAC nào, nhân viên SFUSD, phụ huynh hoặc thành viên cộng đồng đều có thể đề cử ai đó cho Giải thưởng AWE bằng cách điền vào thông tin này Thư đề cử trước Thứ sáu, ngày 1 tháng 4.

Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào Thứ Năm, ngày 28 tháng Tư. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Trang web CAC hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected].