Bounce Back Generation Shares chia sẻ 6 Khối xây dựng để có khả năng phục hồi

bởi | Th2 17, 2022 | Nguồn cộng đồng, Hỗ trợ từ gia đình, Nhà ở, Sức khỏe tinh thần, Công bằng xã hội | 0 Lời bình

Bounce Back Generation, trước đây được gọi là Dự án Thế hệ Khỏe mạnh, đang làm việc với các Nhà lãnh đạo Cộng đồng ở Nhà ở Công cộng San Francisco để tạo ra các công cụ cho trẻ em và người lớn để quản lý môi trường căng thẳng cao, những bất công mang tính hệ thống và những căng thẳng hàng ngày.

Một số công cụ mà Bounce Back Generation cung cấp là 6 Khối xây dựng cho Khả năng phục hồi. 6 Khối xây dựng này (Sự bảo vệ, Các mối quan hệ, Kỹ năng đối phó, Thái độ Cần làm, Thuộc về, và Kể chuyện) giúp chúng ta biết chúng ta cần gì hàng ngày, nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không đơn độc trong việc khao khát một cuộc sống nhẹ nhàng và trọn vẹn hơn, đồng thời khuyến khích chúng ta đủ can đảm để thực hiện những thay đổi dẫn đến một cuộc sống vui vẻ và viên mãn hơn.


Để tìm hiểu thêm về Bounce Back Generation, vui lòng truy cập www.bbgtv.org
www.bouncebackgeneration.org