Hỗ trợ trẻ em đeo kính bị bắt nạt

bởi | Th9 29, 2022 | Sức khỏe tinh thần, Nguồn, Khuyết tật cụ thể

Bạn có biết Tháng 10 là Tháng phòng chống bắt nạt quốc gia không?

Không hiếm trẻ khiếm thị trở thành mục tiêu bị bắt nạt và quấy rối. Để giúp học sinh và gia đình định hướng và hy vọng ngăn chặn điều này, NVISION gần đây đã xuất bản một hướng dẫn giáo dục miễn phí về bắt nạt thời thơ ấu dành cho những người đeo kính.

Đọc thêm tại đây

Và thậm chí nhiều thông tin đã được thêm vào đây.