Ở Hoa Kỳ, hỗ trợ cho người khuyết tật và người lớn tuổi cần hỗ trợ trong các hoạt động hàng ngày có thể khó đoán trước, không phù hợp túi tiền và thường không có sẵn.

Quá nhiều gia đình đang lâm vào cảnh túng quẫn vì thiếu kinh phí nghiêm trọng trong các chương trình chăm sóc—và đã đến lúc phải đầu tư quá hạn vào những hỗ trợ và dịch vụ này!

Chúng tôi cần:

  • Tài trợ cho các chương trình cho phép người khuyết tật sống tại nhà trong cộng đồng của họ mà không phải chờ đợi nhiều năm để nhận được sự hỗ trợ mà họ cần.
  • #PaidLeaveForAll để người lao động không phải chịu rủi ro mất việc làm khi nghỉ việc để chăm sóc người thân.
  • Lương và phúc lợi tốt hơn cho nhân viên chăm sóc trực tiếp, những người thực hiện công việc quan trọng nhưng không kiếm được mức lương đủ sống.
  • Tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ em và giáo dục sớm chất lượng cao với giá cả phải chăng cho mọi gia đình.

Chúng ta có thể và phải làm tốt hơn để hỗ trợ người khuyết tật, người lớn tuổi, người chăm sóc gia đình và lực lượng lao động chăm sóc trực tiếp!

Nhấp vào đây để kí tên thỉnh nguyện