Chăm sóc, Hợp tác, Kết nối từ Sesame Street trong các cộng đồng

bởi | Th5 31, 2022 | Thời thơ ấu, Khẩn cấp, người Tây Ban Nha

Hơn bao giờ hết, mọi người cần tìm cách hỗ trợ lẫn nhau và cung cấp nhiều nơi trú ẩn an toàn nhất có thể. Hướng dẫn này có thể giúp hỗ trợ các gia đình có thể đang trong tình trạng sợ hãi, lo lắng hoặc mất mát. Đây là một cuốn sách hoạt động dành cho cha mẹ và người chăm sóc trẻ sử dụng khi họ nói về các sự kiện đầy thử thách, do Sesame Street in Communities cung cấp.

Khởi động Care, Cope, Connect bằng tiếng Anh

Khởi chạy Care, Cope, Connect bằng tiếng Hàn

Khởi chạy Care, Cope, Connect bằng tiếng Ả Rập

Khởi chạy Care, Cope, Connect bằng tiếng Tây Ban Nha

Để biết thêm thông tin và các ý tưởng hội thảo sử dụng sách hoạt động này vui lòng xem trang web Sesame Street in Communities.