Lập kế hoạch cho các bài báo trong tương lai

19/3, Hội nghị cập nhật bệnh tự kỷ: Tự kỷ qua tuổi thọ

Cập nhật thường niên lần thứ 5 về chứng tự kỷ Thứ bảy, ngày 19 tháng 3 năm 2022 Cập nhật hàng năm lần thứ 15 về chứng tự kỷ thứ bảy, ngày 19 tháng 3 năm 2021 9:00 sáng - 4:30 chiều ...