Bài viết quảng cáo SFCD

Thank You for Joining Us at IRC!

Cảm ơn bạn đã tham gia cùng chúng tôi tại IRC!

Chúng tôi rất thích gặp bạn tại IRC, cảm ơn bạn đã làm cho một ngày thành công. Nhấp vào đây để xem video tóm tắt IRC của chúng tôi. Chung ta hy vọng...

Gala 2021 – Thank You for Your Support

Gala 2021 - Cảm ơn các bạn đã ủng hộ

Cảm ơn tất cả những ai đã tham gia cùng chúng tôi tại Sự kiện hưởng lợi từ cuộc sống ảo của chúng tôi vào thứ Sáu, ngày 1 tháng 10! Chúng tôi đã đạt được mục tiêu của mình và nâng cao hơn ...