Xử lý cảm quan

Học sớm (0-5)

Tờ tư vấn xử lý cảm giác

Tại đây, bạn có thể tìm thấy các mẹo về các thử thách như cắt móng tay, đánh răng, giờ đi ngủ và giấc ngủ, v.v. dành cho trẻ em có sự khác biệt về xử lý giác quan.

Tìm hiểu thêm
Trung học phổ thông & Độ tuổi chuyển tiếp (14-22)

Áo ngực thân thiện với giác quan

https://bleuetgirl.com/Bleuet, is a mother-father-founded company that began when two parents were struggling to find comfortable, age-appropriate bras for their daughter entering puberty. Every brand she tried had uncomfortable, scratchy Dseams or

Tìm hiểu thêm
Gói thông tin về khuyết tật học tập (tiếng Anh)
Khuyết tật học tập và xử lý cảm giác

Gói thông tin về khuyết tật học tập

Gói Thông tin về Khuyết tật Học tập Hỗ trợ cho Gia đình đã tạo ra gói thông tin sau để hỗ trợ các gia đình và chuyên gia tìm kiếm thông tin cần thiết và tiếp cận các nguồn tài nguyên. Chung ta hy vọng

Tìm hiểu thêm