Hỗ trợ ở trường

Hỗ trợ ở trường

Hành vi – Tài nguyên trực tuyến

Tìm hiểu thêm về các cách hỗ trợ con bạn vượt qua những thách thức về hành vi Từ Great Schools.org Bài học cuộc sống từ việc nuôi dạy một đứa trẻ có hành vi ODD https://www.greatschools.org/gk/articles/is-it-me-life-lessons-from -failed-parenting/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=08082 Trang web NAYSEC https://www.naeyc.org/resources/topics/guidance-and-challenging-behaviors Trang web giải thích về PYAMID

Tìm hiểu thêm
Hỗ trợ ở trường

Năm học kéo dài ở SFUSD

Năm học kéo dài là một chương trình mùa hè dành cho học sinh đủ điều kiện Giáo dục Đặc biệt. Năm học kéo dài đôi khi được gọi là ESY. Nhóm IEP quyết định học sinh nào đủ điều kiện cho Năm học Kéo dài. Đủ điều kiện

Tìm hiểu thêm
Mẫu IEP tiếng Tây Ban Nha từ SFUSD
Sự tham gia của phụ huynh

Bản dịch mẫu IEP của SFUSD

Bạn có biết rằng SFUSD cung cấp các mẫu IEP được dịch sẵn không? Những mẫu này giúp các gia đình tham gia vào quá trình IEP khi tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính của họ. Xin vui lòng xem ở đây để

Tìm hiểu thêm
Một học sinh và giáo viên cùng sử dụng TeachTown trên máy tính
SFUSD

Câu hỏi thường gặp của TeachTown

Teachtown là một chương trình giảng dạy được sửa đổi, bao gồm tất cả các lĩnh vực nội dung bắt buộc và phù hợp với các tiêu chuẩn thành tích thay thế của tiểu bang California. SFUSD gần đây đã mua chương trình giảng dạy này cho TẤT CẢ các lớp học SDC từ Trung bình đến Nặng của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm
Gia Đình Tham Gia Ngày Làm Vườn Trường Học
Sự tham gia của phụ huynh

Tham gia vào trải nghiệm ở trường của con bạn

SFUSD hoan nghênh sự tham gia của bạn SFUSD hoan nghênh và khuyến khích phụ huynh, người giám hộ và người chăm sóc của học sinh tham gia trực tiếp vào việc giáo dục con em họ. Sự hợp tác và trao quyền cho gia đình được đánh giá cao đến mức

Tìm hiểu thêm
Video về TeachTown ở SFUSD
Hỗ trợ ở trường

Chương trình giảng dạy của TeachTown

Học khu SFUSD đã mua Chương trình giảng dạy TeachTown cho năm học 2023-24 để sử dụng trong các lớp học SDC từ Trung bình đến Nặng của chúng tôi. Video đào tạo của TeachTown Vui lòng xem lựa chọn đào tạo này

Tìm hiểu thêm

Sự kiện sắp tới

Về chủ đề Hỗ trợ ở trường