Hướng dẫn lập kế hoạch đại học cho sinh viên bị rối loạn sức khỏe tâm thần

bởi | Th9 21, 2022 | Dịch vụ Người lớn, Giáo dục, Sức khỏe tinh thần, Nguồn

Theo đuổi giáo dục đại học có thể căng thẳng đối với bất kỳ sinh viên đại học nào, nhưng nó có thể khó khăn hơn đối với những người mắc bệnh tâm thần. Theo một báo cáo năm 2020 của CDC, những người từ 18 đến 24 có nhiều khả năng bị lo lắng và trầm cảm hơn so với các nhóm tuổi trưởng thành khác, khiến việc chọn đúng trường đại học trở nên quan trọng hơn.

Intelligent.com đã tạo ra một hướng dẫn chuyên sâu để giúp sinh viên định hướng các chương trình và chính sách hỗ trợ sức khỏe tâm thần. Chúng tôi đề cập đến các chủ đề từ việc hiểu quyền của họ đối với các tiện nghi tiềm năng, các mẹo về cách tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tâm thần và học bổng dành riêng cho họ.

Bạn có thể xem hướng dẫn tại đây: https://www.intelligent.com/online-college-guide-for-students-with-mental-health-disorders/.