Đối phó với các sự kiện bi thảm từ Common Sense Media

bởi | Th5 26, 2022 | Khẩn cấp, Hỗ trợ từ gia đình, người Tây Ban Nha

Dưới đây là một số tài nguyên được chia sẻ từ Nhóm Common Sense Media

.

Đối với cha mẹ và người chăm sóc:
Giải thích tin tức cho trẻ em của chúng tôi (trong Tiếng Anh và người Tây Ban Nha)
Làm thế nào để nói chuyện với trẻ em về phân biệt chủng tộc và bạo lực chủng tộc

Đối với các nhà giáo dục:
Trao đổi với sinh viên về tin tức gây sốc hoặc gây lo lắng

Để thực hiện hành động thay đổi:
Everytown về An toàn Súng