Đối phó với các sự kiện bi thảm từ Common Sense Media

Dưới đây là một số tài nguyên được chia sẻ từ Common Sense Media Team

.

Đối với cha mẹ và người chăm sóc:
Giải thích tin tức cho con cái chúng ta (trong Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha)
Cách nói chuyện với trẻ về phân biệt chủng tộc và bạo lực chủng tộc

Đối với nhà giáo dục:
Nói chuyện với học sinh về tin tức gây sốc hoặc đáng lo ngại

Để hành động để thay đổi:
Everytown cho Gun An toàn