Các nhu cầu cơ bản

Món ăn

Quần áo

Vệ sinh

  • Đơn giản là Kiến thức cơ bản

  • Nước rửa tay, khẩu trang, v.v. miễn phí được cung cấp từ Hỗ trợ cho Gia đình, dành cho các gia đình có trẻ em khuyết tật ở San Francisco hoặc có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt. Xin vui lòng điền vào biểu mẫu trực tuyến này (biểu mẫu bằng tiếng Anh Tây Ban Nha và Trung Quốc) hoặc gọi cho chúng tôi theo số 415-920-5040 để yêu cầu.

Nơi trú ẩn

Tiện ích

Chăm sóc trẻ em