Bạn được mời tham dự cuộc họp Nhóm làm việc về Khuyến khích Chất lượng công cộng tiếp theo.  

Chương trình nghị sự
Bài thuyết trình 

Thứ ba, ngày 4 tháng một năm 2022

10:30 trưa VÀ 2: 00-3: 30 tối 

Esta Información está disponible abajo en español

Bấm vào đây để Đăng ký trước cho cuộc họp này, trên Zoom

Ngày họp trong tương lai được lên kế hoạch vào thứ Ba đầu tiên của tháng lúc 2 giờ chiều và ngày cho ngày 1 tháng 2 đã được xác nhận.