Cập nhật các mốc phát triển từ CDC

bởi | Th5 12, 2022 | Đánh giá và Sàng lọc, Thời thơ ấu

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) đã sửa đổi các cột mốc phát triển trong “Tìm hiểu các dấu hiệu. Hành động sớm.”Chương trình giúp cha mẹ xác định chứng tự kỷ và chậm phát triển ở con em mình. Bấm vào đây để xem các cột mốc mới.