Cảnh báo hành động bằng giọng nói cho người khuyết tật

bởi | Th9 12, 2022 | Biện hộ và Pháp lý, Cơ quan chính phủ, Lập kế hoạch cho tương lai

Tổ chức Người khuyết tật kêu gọi bạn lên tiếng Hỗ trợ AB 1663:

Hãy cho Thống đốc Newsom biết rằng AB 1663 sẽ giúp người khuyết tật duy trì quyền kiểm soát cuộc sống của chính họ! 

  1. Bấm vào đây để truy cập trang “Liên hệ với Thống đốc Gavin Newsome”. 
  2. Cuộn xuống “Liên hệ với Thống đốc” để điền thông tin sau.
  3. Đối với "Mục đích giao tiếp", hãy chọn: "Có Nhận xét"
  4. Đối với “Vui lòng chọn chủ đề của bạn”, hãy chọn: “AB01663 / Kỷ yếu Bảo vệ”
  5. Nhấp vào: “Tiếp tục” 
  6. Đối với “Vị trí”, hãy chọn: “Chuyên nghiệp” 
  7. Đối với “Viết tin nhắn của bạn”, hãy nhập: “Please Support AB 1663!” 

Tìm hiểu thêm về hóa đơn này