Quyên tặng

Bạn có thể quyên góp trực tuyến cho Tổ chức Hỗ trợ Gia đình có Trẻ em Khuyết tật bằng Give Lively, một hệ thống quyên góp trực tuyến của bên thứ ba. Sử dụng nút bên dưới và bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web quyên góp của chúng tôi.