Tải xuống: Bộ công cụ vận động chính sách Endrew F. Hiểu

bởi | Th3 16, 2022 | Khả năng tiếp cận, Biện hộ và Pháp lý, Đánh giá và Sàng lọc, Giáo dục | 0 Lời bình

“Nếu con bạn có IEP, bạn biết tầm quan trọng của việc vận động cho các nhu cầu của con bạn. Quyết định Endrew F. của Tòa án Tối cao về ý nghĩa của một nền giáo dục công lập thích hợp miễn phí (FAPE) có thể giúp bạn làm điều đó. ”

Đọc bài đăng này trên Und hieu.org

Quyết định mang tính bước ngoặt của Tòa án Tối cao Endrew F. là cơ hội để cải thiện các dịch vụ trong IEP của con bạn. Tải xuống bộ công cụ Endrew F. này để giúp bạn vận động.