Arc rất vui mừng thông báo về sự ra mắt của El Arc de California, một nỗ lực vận động toàn tiểu bang dành riêng cho và bởi cộng đồng người khuyết tật phát triển và trí tuệ nói tiếng Tây Ban Nha của California.

Cộng đồng của chúng tôi tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức và El Arc de California cam kết vượt qua những thách thức này bằng cách:

Điều phối một phong trào toàn tiểu bang do các bậc cha mẹ nói tiếng Tây Ban Nha, các cá nhân khuyết tật và những người ủng hộ;
Xây dựng và đào tạo các nhà lãnh đạo mới trên toàn tiểu bang;
Thu thập và quảng bá các khóa đào tạo và nguồn lực để giúp đỡ cộng đồng của chúng tôi.

El Arc de California được hướng dẫn bởi một Ủy ban Cố vấn bao gồm các nhà lãnh đạo trong cộng đồng người khuyết tật từ khắp tiểu bang.

Đăng ký tại đây để nhận thêm thông tin về các khóa đào tạo và thông tin từ El Arc de California.