Đang tải Sự kiện

« Tất cả Sự kiện

  • Sự kiện này đã qua.

Abriendo Puertas

Tháng Bảy 21, 2022 @ 2:00 chiều - 3:30 chiều

640x360

Chỉ được trình bày bằng tiếng Tây Ban Nha

10 buổi của Abriendo Puertas thúc đẩy sự sẵn sàng đi học, sức khỏe gia đình và vận động bằng cách sử dụng các phương pháp hay nhất trong phát triển trí não, các khía cạnh chính của sự phát triển thời thơ ấu (nhận thức, ngôn ngữ, thể chất và cảm xúc xã hội), đọc viết sớm, song ngữ, toán sớm, tích cực sử dụng công nghệ, tham dự, tham gia của người dân, lãnh đạo của cha mẹ, thiết lập mục tiêu và lập kế hoạch cho sự thành công của gia đình.

2:00 chiều - 3:30 chiều
Lặp lại hàng tuần vào Thứ Ba, Thứ Năm từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 2 tháng 8 năm 2022

Thông tin thêm - español

Thông tin chi tiết

Ngày:
Tháng Bảy 21, 2022
Thời gian:
2:00 chiều - 3:30 chiều
Loại Biến cố:
Thẻ Biến cố:

Location

Khi thu phóng