Đang tải Sự kiện

« Tất cả Sự kiện

  • Sự kiện này đã qua.

Cuộc họp tháng 4 của CAC

Tháng Tư 27 @ 6:00 chiều - 8:00 chiều

Đề tài: Advocates Worthy of Excellence (AWE) Awards

Chương trình nghị sự: Để có chương trình làm việc đầy đủ và thông tin bổ sung, vui lòng truy cập CAC's cuộc họp sắp tới trang.

Địa điểm: Cuộc họp này sẽ kết hợp – được tổ chức trực tiếp và trên Zoom. Phần trực tiếp sẽ được tổ chức tại phòng hội nghị lớn của Hỗ trợ Gia đình, tọa lạc tại 1663 Mission Street.

Diễn dịch: Phiên dịch được cung cấp bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Quảng Đông. Nếu bạn muốn yêu cầu một ngôn ngữ khác hoặc thông dịch ASL, vui lòng gửi email [email protected].

Thông tin chi tiết

Ngày:
Tháng Tư 27
Thời gian:
6:00 chiều - 8:00 chiều
Loại Biến cố:
,