Tải Sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã qua.

Cuộc họp tháng 4 của CAC

Tháng 4 27, 2023 @ 6: 00 chiều - 8: 00 pm

Chủ đề: Advocates Worthy of Excellence (AWE) Awards

Chương trình nghị sự: For the full agenda and additional information, please visit the CAC’s upcoming meeting .

Vị trí: This meeting will be hybrid – hosted in person and on Zoom. The in-person portion will be held in the big conference room of Support for Families, located at 1663 Mission Street.

Diễn dịch: Interpretation is provided in Spanish & Cantonese. If you would like to request a different language or ASL interpretation, please email [email được bảo vệ].

địa điểm

Hỗ trợ cho gia đình có trẻ khuyết tật
832 Folsom St, Ste 1001
San Francisco, CA 94107 Hoa Kỳ
+ Google Map
Điện thoại
(415) 282-7494
Xem trang web địa điểm