Đang tải Sự kiện

« Tất cả Sự kiện

  • Sự kiện này đã qua.

Cuộc họp tháng Giêng của CAC

Tháng Một 26 @ 6:00 chiều - 8:00 chiều

Đề tài: Special Education for Families of Color

Chương trình nghị sự: Để có chương trình làm việc đầy đủ và thông tin bổ sung, vui lòng truy cập CAC's cuộc họp sắp tới trang.

Địa điểm: This meeting will be hybrid – hosted in person and on Zoom. The in-person portion will be held in the big conference room of Support for Families, located at 1663 Mission Street.

Diễn dịch: Phiên dịch được cung cấp bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Quảng Đông. Nếu bạn muốn yêu cầu một ngôn ngữ khác hoặc thông dịch ASL, vui lòng gửi email [email protected].

Thông tin chi tiết

Ngày:
Tháng Một 26
Thời gian:
6:00 chiều - 8:00 chiều
Loại Biến cố:
,

Location

Hỗ trợ cho các gia đình có trẻ em khuyết tật
1663 Mission Street, Suite 700
San Francisco, CA 94103 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google
Điện thoại:
(415) 282-7494
Xem trang web Địa điểm