Đang tải Sự kiện

« Tất cả Sự kiện

Cuộc họp tháng 3 của CAC

Tháng Ba 23 @ 6:00 chiều - 8:00 chiều

Đề tài: Behavior Best Practices

Chương trình nghị sự: Để có chương trình làm việc đầy đủ và thông tin bổ sung, vui lòng truy cập CAC's cuộc họp sắp tới trang.

Địa điểm: This meeting will be hybrid – hosted in person and on Zoom. The in-person portion will be held in the big conference room of Support for Families, located at 1663 Mission Street.

Diễn dịch: Phiên dịch được cung cấp bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Quảng Đông. Nếu bạn muốn yêu cầu một ngôn ngữ khác hoặc thông dịch ASL, vui lòng gửi email [email protected].

Thông tin chi tiết

Ngày:
Tháng Ba 23
Thời gian:
6:00 chiều - 8:00 chiều
Loại Biến cố:
,

Location

Hỗ trợ cho các gia đình có trẻ em khuyết tật
1663 Mission Street, Suite 700
San Francisco, CA 94103 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google
Điện thoại:
(415) 282-7494
Xem trang web Địa điểm