Tải Sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã qua.

Chuỗi hội thảo trực tuyến dành cho gia đình: Nguồn cảm hứng xây dựng mối quan hệ với trường học của con bạn

10 tháng 2, 2023 @ 12: 00 chiều - 1: 00 pm

Được trình bày bằng tiếng Anh với phiên dịch tiếng Quảng Đông và tiếng Tây Ban Nha theo yêu cầu. 

Cho dù con bạn mới bắt đầu đi học hay đã đi học được nhiều năm, chúng tôi nghĩ bạn sẽ thấy hội thảo này hữu ích. Chúng ta sẽ thảo luận về việc lưu giữ hồ sơ, liên lạc và trò chuyện hiệu quả hơn với giáo viên và giám đốc. Chúng tôi sẽ chia sẻ ý tưởng và tài nguyên cũng như nhiều tài liệu hữu ích.

Đăng ký ở đây

địa điểm

Khi thu phóng

Đơn vị tổ chức

Hỗ trợ cho gia đình có trẻ khuyết tật
Điện thoại
(415) 282-7494
E-mail
[email protected]