Tải Sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã qua.

Phòng khám Chương trình Giáo dục Cá nhân (IEP) Tiếng Anh

Tháng 6 13 @ 4: 00 pm - 6: 00 pm

Trình bày bằng tiếng Anh.

Buổi học này cung cấp cho các gia đình và chuyên gia cái nhìn tổng quan về Đạo luật Giáo dục Người khuyết tật (IDEA) và quy trình Chương trình Giáo dục Cá nhân hóa (IEP). Những người tham gia cũng sẽ được cung cấp các tài nguyên liên quan đến IDEA và IEP. Những người tham dự cũng được mời đưa ra các câu hỏi về IEP của con họ hoặc bất kỳ mối lo ngại nào nảy sinh khi họ thực hiện quy trình IEP tại trường của con mình. Phiên này sẽ được lặp lại mỗi tháng. Vui lòng chọn buổi trong menu thả xuống bên dưới phù hợp với lịch trình của bạn.

Đăng ký ở đây

Chi tiết

Ngày:
Tháng Sáu 13
thời gian:
4: 00 chiều - 6: 00 chiều
Series:
Thể loại sự kiện:
Thẻ sự kiện:
, , ,

địa điểm

Khi thu phóng

Đơn vị tổ chức

Hỗ trợ cho gia đình