Tải Sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã qua.

Webinar: Parent Workshop – IEP Workshop (English)

27 tháng 2, 2023 @ 6: 00 chiều - 7: 00 pm

Chỉ được trình bày bằng tiếng Anh.

This workshop will provide families and professionals with an overview of the Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) and how to participate in the development of an IEP.

Participants will gain an understanding of the principles of IDEA, an understanding of the IEP process, and will be provided with resources and information relating to IDEA and the IEP process.

Thêm thông tin – Tiếng Anh

Đăng ký ở đây

Chi tiết

Ngày:
27 Tháng hai, 2023
thời gian:
6: 00 chiều - 7: 00 chiều
Thể loại sự kiện:
Thẻ sự kiện:
, ,

địa điểm

Khi thu phóng

Đơn vị tổ chức

Hỗ trợ cho gia đình có trẻ khuyết tật
Điện thoại
(415) 282-7494
E-mail
[email protected]