Tải Sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã qua.

Quyền hạn An toàn: An toàn Cá nhân cho Thanh thiếu niên và Người lớn

Có thể 29 @ 6: 00 pm - 7: 30 pm

Trình bày bằng tiếng Anh với phiên dịch tiếng Quảng Đông có sẵn.

Trong các buổi học này, được thiết kế dành cho thanh thiếu niên, người lớn và thanh thiếu niên đi cùng người lớn, những người tham gia sẽ đạt được các chiến lược có giá trị để thúc đẩy các mối quan hệ lành mạnh hơn, ngăn ngừa bắt nạt, phát triển thói quen sức khỏe tâm thần và có được kỹ năng tự vệ.

Buổi 1: Ngày 24/XNUMX – Kỹ năng an toàn cảm xúc

Buổi 2: 28/XNUMX – Phòng chống bắt nạt

Buổi 3: 27/XNUMX – Sức khỏe tâm thần: chăm sóc bản thân, thói quen, cảm xúc

Buổi 4: Ngày 17/XNUMX – Kỹ năng Vận động

Buổi 5: Ngày 29/XNUMX – Kỹ năng quan hệ

Đăng ký ở đây