Đang tải Sự kiện

« Tất cả Sự kiện

  • Sự kiện này đã qua.

Hội thảo trên web: Giới thiệu về ASQ-3 Phần 2 (Tiếng Quảng Đông) / 簡介 ASQ-3 第 2 部分

Tháng Mười 4, 2022 @ 5:30 chiều - 7:30 chiều

與 我們 一起 參加 ASQ-3 簡介。 這個 網絡 研討會 完全 使用 廣東話。
Tham gia với chúng tôi để được Giới thiệu về đào tạo ASQ-3. Hội thảo trên web này hoàn toàn bằng tiếng Quảng Đông.

參與者將學習如何確定讓家庭參與篩查的策略,以及如何將 ASQ3 作為您提供的服務的一部分。
For Part 2 of the ASQ-3, attendees will learn how to identify strategies to involve families in the screening, and how to include the ASQ-3 as part of the services you provide.

要 完成 此 培訓 並 獲得 學分 , 您 必須 在 網路 研討會 中 全程 參與。
要 獲得 學分 , 您 必須 :
1. 註冊 時 提供 您 的 Cơ quan đăng ký lực lượng lao động 帳戶 的 ID 號。
2. 使用 出現 在 您 的 Cơ quan đăng ký lực lượng lao động 帳戶 上 的 名稱 登錄 網絡 研討會。
3. 全程 參加 研討會。
Để hoàn thành khóa đào tạo này và nhận được tín chỉ, bạn phải tham dự trong thời gian của (các) hội thảo trên web.
Để nhận được tín dụng, bạn phải:
1. Cung cấp số ID Cơ quan đăng ký lực lượng lao động của bạn khi bạn đăng ký.
2. Đăng nhập vào hội thảo trên web bằng tên xuất hiện trên tài khoản Workforce Registry của bạn.
3. Ở lại hội thảo trên web trong suốt thời gian đào tạo.

在這裡註冊/Register here

Thông tin chi tiết

Ngày:
Tháng Mười 4, 2022
Thời gian:
5:30 chiều - 7:30 chiều
Loại Biến cố:

Location

Khi thu phóng

Người tổ chức

Hỗ trợ cho các gia đình có trẻ em khuyết tật
Điện thoại:
(415) 282-7494
E-mail:
info@supportforfamilies.org