Đang tải Sự kiện

« Tất cả Sự kiện

  • Sự kiện này đã qua.

Hội thảo trên web: Giới thiệu về ASQ SE-2 Phần 1 (Tiếng Quảng Đông) / 簡介 ASQ SE-2 第 1 部分

Tháng Mười 6, 2022 @ 5:30 chiều - 7:30 chiều

年齡和階段問卷:社交情感簡介,第二版(ASQ:SE-2),兩部分中的第一部分。 這培訓為兩個小時的網絡研討會將介紹發展檢查的好處以及ASQ:SE-2的一些關鍵功能。 參與者將學習如何對ASQ:SE-2進行評分以及如何使用評分來解釋結果。 我們建議參加兩個部分,以便獲得整個培訓的學分。

Phần đầu tiên trong loạt bài gồm 2 phần trong Bảng câu hỏi Giới thiệu về Giai đoạn và Tuổi: Tình cảm-Xã hội, Ấn bản thứ 2 (ASQ: SE-2). Hội thảo trên web kéo dài hai giờ này sẽ giới thiệu những lợi ích của việc sàng lọc phát triển và một số tính năng chính của ASQ: SE-2. Những người tham gia sẽ học cách cho điểm ASQ: SE-2 và cách sử dụng điểm để diễn giải kết quả. Chúng tôi khuyên bạn nên tham dự cả hai buổi học để nhận được tín chỉ cho toàn bộ khóa đào tạo.

要 完成 此 培訓 並 獲得 學分 , 您 必須 在 網路 研討會 中 全程 參與。
要 獲得 學分 , 您 必須 :
1. 註冊 時 提供 您 的 Cơ quan đăng ký lực lượng lao động 帳戶 的 ID 號。
2. 使用 出現 在 您 的 Cơ quan đăng ký lực lượng lao động 帳戶 上 的 名稱 登錄 網絡 研討會。
3. 全程 參加 研討會。
Để hoàn thành khóa đào tạo này và nhận được tín chỉ, bạn phải tham dự trong thời gian của (các) hội thảo trên web.
Để nhận được tín dụng, bạn phải:
1. Cung cấp số ID Cơ quan đăng ký lực lượng lao động của bạn khi bạn đăng ký.
2. Đăng nhập vào hội thảo trên web bằng tên xuất hiện trên tài khoản Workforce Registry của bạn.
3. Ở lại hội thảo trên web trong suốt thời gian đào tạo.

在這裡註冊/Register here

Thông tin chi tiết

Ngày:
Tháng Mười 6, 2022
Thời gian:
5:30 chiều - 7:30 chiều
Loại Biến cố:

Location

Khi thu phóng

Người tổ chức

Hỗ trợ cho các gia đình có trẻ em khuyết tật
Điện thoại:
(415) 282-7494
E-mail:
info@supportforfamilies.org