Cuộc họp tháng Giêng của CAC

Hỗ trợ cho các gia đình có trẻ em khuyết tật 1663 Mission Street, Suite 700, San Francisco, CA

Chủ đề: Chương trình nghị sự về Giáo dục Đặc biệt cho Gia đình Da màu: Để biết đầy đủ chương trình và thông tin bổ sung, vui lòng truy cập trang cuộc họp sắp tới của CAC. Địa điểm: Cuộc họp này sẽ được tổ chức kết hợp - được tổ chức trực tiếp và trên Zoom. Phần trực tiếp sẽ được tổ chức tại phòng họp lớn của Tổ chức Hỗ trợ Gia đình, tọa lạc tại 1663 Mission Street. Phiên dịch: Phiên dịch được cung cấp bằng tiếng Tây Ban Nha […]

Triple Parentalidad Positiva: Paso a Paso (español)

Khi thu phóng

Presentado solo en español. El Programa Paso a Paso de Parentalidad Positiva (Triple P) para padres y tutores de niños con necesidades especiales en San Francisco. Este programa utiliza las cosas que ya dices, piensas, sientes y haces de nuevas maneras que: - Aumentan los comportamientos que te gustan - Tratar de manera positiva, consistente […]

Chuỗi hội thảo trực tuyến dành cho gia đình: Khám phá các dịch vụ và hỗ trợ dành cho con bạn (GGRC/SFUSD)

Khi thu phóng

Trình bày bằng tiếng Anh với phiên dịch tiếng Quảng Đông và Tây Ban Nha theo yêu cầu. Hội thảo này giúp các gia đình hiểu các quy trình xung quanh việc tiếp cận các dịch vụ can thiệp sớm thông qua trung tâm khu vực địa phương của chúng tôi, cũng như các dịch vụ giáo dục đặc biệt thông qua khu học chánh địa phương của chúng tôi. Những người tham gia cũng sẽ tìm hiểu về các cách hợp tác với các tổ chức cộng đồng để được hỗ trợ. Đăng ký ở đây

Webinar: Addressing Challenging Behaviors Using ABA Principles

Khi thu phóng

Presented in English with Cantonese and Spanish interpretation available.  This workshop will focus on strategies to address problem behaviors in the home and school setting. Parents and professionals will learn how the use of Positive Behavior Supports and other ABA principles can increase function-based skills and decrease problem behaviors. Further discussion will focus on the […]

Trang web hội thảo: Giới thiệu al ASQ-3 Parte 1 (español)

Khi thu phóng

Únase con nosotros para el entrenamiento Giới thiệu presentción al ASQ-3 presentado como una serie de 4 talleres web en español. Estos talleres web serán presentados en español y serán ofrecidos en otros idiomas en el futuro. Favor de notar que este entrenamiento será interactivo y es posible que using salas de differenceción interactivas. La tham gia activa […]

Hội thảo trên web: Hội thảo dành cho phụ huynh – Ngăn ngừa các vấn đề về hành vi thông qua cách nuôi dạy con cái tích cực

Khi thu phóng

Presented in English only.  Learn parenting techniques that support having a healthy, positive relationship with your child. This workshop will start with an overview of the social-emotional development of children that will help you understand what is happening when your child is struggling with their behavior. We will then cover helpful tips for positive parenting […]

Trang web hội thảo: Giới thiệu al ASQ-3 Parte 2 (español)

Khi thu phóng

Únase con nosotros para el entrenamiento Giới thiệu presentción al ASQ-3 presentado como una serie de 4 talleres web en español. Estos talleres web serán presentados en español y serán ofrecidos en otros idiomas en el futuro. Favor de notar que este entrenamiento será interactivo y es posible que using salas de differenceción interactivas. La tham gia activa […]

Trang web hội thảo: Giới thiệu al ASQ-3 Parte 3 (español)

Khi thu phóng

Únase con nosotros para el entrenamiento Giới thiệu presentción al ASQ-3 presentado como una serie de 4 talleres web en español. Estos talleres web serán presentados en español y serán ofrecidos en otros idiomas en el futuro. Favor de notar que este entrenamiento será interactivo y es posible que using salas de differenceción interactivas. La tham gia activa […]

Webinar: Dental Visit Preparation with ABA

Khi thu phóng

Presented in English with Cantonese and Spanish interpretation available. - Learn how to prepare for your child’s dental visits with applied behavior analysis (ABA) strategies. - This session will cover desensitization techniques and other helpful tools that can be practiced at home and during a dental office visit. - Amazon gift cards will be raffled! […]

Trang web hội thảo: Giới thiệu al ASQ-3 Parte 4 (español)

Khi thu phóng

Únase con nosotros para el entrenamiento Giới thiệu presentción al ASQ-3 presentado como una serie de 4 talleres web en español. Estos talleres web serán presentados en español y serán ofrecidos en otros idiomas en el futuro. Favor de notar que este entrenamiento será interactivo y es posible que using salas de differenceción interactivas. La tham gia activa […]

Triple Parentalidad Positiva: Paso a Paso (español)

Khi thu phóng

Presentado solo en español. El Programa Paso a Paso de Parentalidad Positiva (Triple P) para padres y tutores de niños con necesidades especiales en San Francisco. Este programa utiliza las cosas que ya dices, piensas, sientes y haces de nuevas maneras que: - Aumentan los comportamientos que te gustan - Tratar de manera positiva, consistente […]

Chuỗi hội thảo trực tuyến dành cho gia đình: Sàng lọc phát triển là gì và tại sao nó lại quan trọng?

Khi thu phóng

Trình bày bằng tiếng Anh với phiên dịch tiếng Quảng Đông và Tây Ban Nha theo yêu cầu. Hội thảo này giúp các gia đình hiểu về sàng lọc phát triển và những lợi ích của nó, với trọng tâm cụ thể là ASQ-3 và ASQ: SE-2. Những người tham gia sẽ tìm hiểu về các tính năng của từng công cụ sàng lọc và cách hợp tác hiệu quả với các nhà cung cấp liên quan đến kết quả. Đăng ký ở đây