Cảnh báo: preg_match (): Công cụ sửa đổi không xác định 't' trong /home/customer/www/supportforfamilies.org/public_html/wp-content/plugins/the-events-calendar/src/Tribe/JSON_LD/Event.php Trực tuyến 177

Gala Kỷ niệm 40 năm Hỗ trợ Gia đình

Dinh thự của Tướng quân

Lưu ngày để tổ chức tiệc giống như nó là năm 1982! Hỗ trợ cho Gia đình đang kỷ niệm 40 năm thành lập bằng buổi dạ tiệc trực tiếp vào ngày 30 tháng 9. Hiểu được những thách thức liên tục của đại dịch, chúng tôi đã chuyển Dạ tiệc ngày 30 tháng 9 đến Dinh thự của Tướng quân tại Trung tâm Fort Mason để chúng tôi có thể ăn mừng ngoài trời trên bãi cỏ xinh đẹp cũng như trong nhà. […]