6-7/3, Hội nghị thượng đỉnh về sức khỏe của Tiếng nói gia đình

bởi | Th2 22, 2023 | Khả năng tiếp cận, Biện hộ và Pháp lý, Sự kiện cộng đồng, Y khoa, Chuyên gia

Family Voices of California là sự hợp tác toàn tiểu bang của các trung tâm do phụ huynh điều hành nhằm đảm bảo chất lượng chăm sóc sức khỏe cho trẻ em và thanh thiếu niên có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt và khuyết tật (CYSHCN). Hội nghị thượng đỉnh về sức khỏe là cuộc họp hàng năm của các gia đình, thanh niên, những người ủng hộ, các cơ quan và nhà lập pháp của tiểu bang và địa phương, và nhân viên. Năm nay, Hội nghị thượng đỉnh được tổ chức hoàn toàn trực tuyến và dễ dàng tham dự hơn bao giờ hết. Chúng tôi hình dung một thế giới mà việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em của chúng tôi là do gia đình tự quyết định và lấy chất lượng chăm sóc sức khỏe làm tiêu chuẩn. Công việc của chúng tôi tại Hội nghị thượng đỉnh là một bước nữa để tác động đến các chính sách và thủ tục nhằm biến tầm nhìn đó thành hiện thực.

ĐĂNG KÝ Ở ĐÂY