Thông báo tin tức về tiếng nói gia đình

bởi | Th11 22, 2022 | Biện hộ và Pháp lý, Sự kiện cộng đồng, Y khoa

Nhấn vào đây để đọc toàn bộ News Digest

Thông báo tin tức mới nhất từ Family Voices CA hiện đã có! Family Voices of California là sự hợp tác toàn tiểu bang của các trung tâm do phụ huynh điều hành nhằm đảm bảo chất lượng chăm sóc sức khỏe cho trẻ em và thanh thiếu niên có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt.

Dưới đây là một số điểm nổi bật từ bản tin này.

  • Tiếng nói gia đình của California 2023 Hội nghị thượng đỉnh về sức khỏe và ngày lập pháp (Trực tuyến/Sacramento) sắp ra mắt, ngày 5-7 tháng 3 năm 2023
  • Đào tạo trong Quyền vận động của phụ huynh, quyền tự quyết và những thay đổi đối với MediCAL
  • Thông tin về Telehealth, công bằng sức khỏe, SSI, thay đổi luật về bảo tồn và hơn thế nữa

Đọc toàn bộ tin tức

Bấm vào đây để tham gia danh sách email FVCA vì vậy bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ một vấn đề.