Cơ hội kiểm tra COVID kháng nguyên nhanh trong tháng 2 thông qua Kết hợp an toàn hơn và SFUSD

bởi | Th2 18, 2022 | Các nhu cầu cơ bản, người Trung Quốc, Sự kiện cộng đồng, Nguồn cộng đồng, Giáo dục, Y khoa, người Tây Ban Nha | 0 Lời bình

Tìm hiểu về các dịch vụ xét nghiệm kháng nguyên nhanh COVID-19 tại chỗ sắp tới của SFUSD vào tháng 2 thông qua quan hệ đối tác với Safer Together, bao gồm cả việc cung cấp xét nghiệm vào các buổi chiều thứ Tư.
Đọc thêm chi tiết trong Tiếng anh |عربي | 简体 中文 | 繁體 中文 | 日本語 | 한국어 | Русский | Gagana Sāmoa | Español | Tagalog | Tiếng việt