Tìm một chuyên gia trị liệu về âm ngữ cho trẻ em

bởi | Th6 9, 2022 | Bảo hiểm, Y khoa, Trị liệu

Tín dụng

Một cân nhắc rất quan trọng là nhà trị liệu ngôn ngữ nào có thể chấp nhận bảo hiểm của bạn. Để tìm hiểu, bạn có thể kiểm tra danh sách nhà cung cấp từ công ty bảo hiểm sức khỏe của bạn. 

Tiếp theo, bạn cần tìm các nhà trị liệu nhi khoa gần bạn và bắt đầu gọi điện để xem ai có thời gian hẹn gặp con bạn. Đây là một danh sách tốt về bác sĩ trị liệu trẻ em ở San Francisco để giúp bạn bắt đầu.

Một ý tưởng khác, dành cho những đứa trẻ cần lặp lại nhiều lần, có một chương trình trực tuyến có tên Song Tử mà có thể tiết kiệm chi phí. Họ cung cấp một số học bổng đối với những gia đình có nhu cầu tài chính cũng vậy.