Tìm một nhà trị liệu ngôn ngữ nhi khoa

Tìm kiếm hình ảnh Chuyên gia Trị liệu Âm ngữ Nhi khoa
thẻ tín dụng

Một điều rất quan trọng cần cân nhắc là nhà trị liệu ngôn ngữ nào có thể chấp nhận bảo hiểm của bạn. Để tìm hiểu, bạn có thể kiểm tra danh sách nhà cung cấp từ công ty bảo hiểm y tế của mình. 

Tiếp theo, bạn cần tìm các nhà trị liệu ngôn ngữ nhi khoa ở gần mình và bắt đầu gọi điện để xem ai có thời gian hẹn gặp con bạn. Đây là một danh sách tốt về Nhà trị liệu ngôn ngữ nhi khoa tại San Francisco để giúp bạn bắt đầu.

Một ý tưởng khác, dành cho những đứa trẻ cần lặp lại nhiều, có một chương trình trực tuyến tên là Gemini điều đó có thể tiết kiệm chi phí. Họ cung cấp một số học bổng cũng dành cho những gia đình có nhu cầu tài chính.