Chương trình trợ thính miễn phí cần sự giúp đỡ của bạn để tiếp cận các gia đình đủ điều kiện

bởi | Th8 11, 2022 | Khả năng tiếp cận, Hỗ trợ tài chính, Cơ quan chính phủ, Y khoa

Bạn có biết rằng có một chương trình do nhà nước điều hành cung cấp máy trợ thính miễn phí cho trẻ em không có bảo hiểm y tế? Chắc chắn là một mục tiêu xứng đáng, đặc biệt là với khoảng 2.300 trẻ em được ước tính đủ điều kiện trong bất kỳ năm nào! Nhưng trong năm đầu tiên hoạt động, Chương trình Bảo hiểm Trợ thính cho Trẻ em chỉ phục vụ được 39 trẻ em. Một cuộc điều tra của CalMatters tìm thấy nhiều rào cản để tiếp cận, trong nhiều lĩnh vực.