Nhận các bài kiểm tra COVID-⁠19 tại nhà miễn phí

bởi | Th1 18, 2022 | Đánh giá và Sàng lọc, Các nhu cầu cơ bản, Nguồn cộng đồng, Y khoa | 0 Lời bình

Mọi gia đình ở Hoa Kỳ đều đủ điều kiện để yêu cầu 4 bài kiểm tra COVID-⁠19 tại nhà miễn phí. Các bài kiểm tra là hoàn toàn miễn phí. Đơn đặt hàng thường sẽ được giao trong 7-12 ngày.

Đặt hàng các bài kiểm tra của bạn ngay bây giờ vì vậy bạn có chúng khi bạn cần.