Đường dây nóng & Trung tâm tài nguyên gia đình

Đường dây nóng &
Trung tâm tài nguyên gia đình 

Vui lòng gọi hoặc gửi email bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ trả lời trong giờ làm việc

Địa điểm
Văn phòng của chúng tôi hiện chỉ mở cửa theo lịch hẹn.

1663 Mission St., Suite 700
San Francisco, CA 94103

Giờ hoạt động
Thứ Hai - Thứ Năm: 10:00 sáng - 4:00 chiều

Đường dây nóng
415-920-5040

E-mail
[email protected]

Picture of Support For Families Phoneline Family Resource Specialist

Liên hệ với Đường dây nóng

Các gia đình và nhà cung cấp được khuyến khích gọi điện hoặc gửi e-mail để kết nối với Chuyên gia Nguồn lực Gia đình (FRS). Các Chuyên gia về Nguồn lực Gia đình của chúng tôi là những nhân viên được đào tạo và chính họ là cha mẹ của trẻ em khuyết tật. Họ ở đây để lắng nghe câu chuyện của bạn, giúp xác định nhu cầu của con bạn và kết nối bạn với thông tin và giới thiệu có thể giúp giải quyết mối quan tâm của bạn. Vì bản thân họ là cha mẹ, họ có kinh nghiệm xử lý các hệ thống này, chia sẻ thông tin và cung cấp hỗ trợ ngang hàng.

Hỗ trợ có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Quảng Đông và tiếng Quan Thoại.

Picture of Support For Families Phoneline Family Resource Specialist

Ảo Trung tâm tài nguyên gia đình

Bạn có thể duyệt qua các tài nguyên trực tuyến của chúng tôi bao gồm danh mục thư viện trực tuyến của chúng tôi, in tờ rơi và tài liệu quảng cáo của riêng bạn, tìm hiểu về các tổ chức hữu ích mới, đồng thời tìm các sự kiện và thông tin sắp tới trên blog của chúng tôi.

Picture of Support For Families Phoneline Family Resource Specialist

Trung tâm tài nguyên gia đình

(theo hẹn)

Tài nguyên trực tiếp

   • Một máy tính công cộng có truy cập Internet và phần mềm Microsoft Office
   • Khu vực đọc sách
   • Chăm sóc trẻ trong các buổi hội thảo (yêu cầu đăng ký trước)
   • In và photocopy miễn phí
   • Thư viện đồ chơi và sách
   • Tờ rơi và tờ rơi từ các cơ quan và tổ chức địa phương cung cấp dịch vụ, chương trình và sự kiện đặc biệt cho gia đình chúng ta.