Làm quen với Tiến sĩ Matt Wayne, Giám đốc mới của SFUSD

bởi | Th8 18, 2022 | người Trung Quốc, Giáo dục, Cơ hội cho đầu vào, người Tây Ban Nha

SFUSD có một Giám đốc mới trong năm nay! Đọc Tiến sĩ Wayne's thông điệp chào mừng đến với cộng đồng SFUSD và đọc của anh ấy Hỏi & Đáp với Giám khảo San Francisco “Giám đốc SFUSD mới có kế hoạch lắng nghe và học hỏi

Tôi có hai ưu tiên chính: Một, với những gì chúng tôi đã trải qua trong hai năm rưỡi qua trong lĩnh vực giáo dục, cần có một khoảng thời gian và không gian để hàn gắn và xích lại gần nhau như một cộng đồng. … Hai, tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi đang tập trung vào việc dạy và học. Chúng tôi là một tổ chức giáo dục và trách nhiệm cốt lõi của chúng tôi là đảm bảo rằng học sinh được giáo dục.

Tiến sĩ Matt Wayne