Hướng dẫn GGRC để hiểu các dịch vụ

bởi | Th5 10, 2022 | người Trung Quốc, Hỗ trợ tài chính, Cơ quan chính phủ, người Tây Ban Nha

Hướng dẫn GGRC để hiểu các dịch vụ (tiếng Anh)

Trung tâm Khu vực Golden Gate đã tạo ra nhiều loại tài liệu khác nhau để hỗ trợ các cá nhân và gia đình đang nhận hoặc có thể quan tâm đến việc nhận các dịch vụ từ trung tâm khu vực. Phần lớn tài liệu đó có sẵn dưới đây, được sắp xếp theo ngôn ngữ hoặc các ngôn ngữ mà mỗi ấn phẩm có sẵn.