Đoán những gì bạn có thể nhìn thấy tại IRC?

bởi | Th3 18, 2023 | Khuyến mãi SFCD

Trong sô Nhà triển lãm IRC sẽ là một chiếc xe buýt trường học Zum thực sự! 

Bạn sẽ có thể leo lên tàu và xem các tính năng an toàn như dây đai an toàn 5 điểm và cổng nâng xe lăn. Bạn cũng có thể tìm hiểu về ứng dụng Zum, ứng dụng này cho phép bạn biết con mình đang ở đâu trên đường đến trường mỗi ngày, theo thời gian thực.

Come on by, thả vào được chào đón!

Nhấn vào đây để xem trang web của hội nghị cho chương trình nghị sự, danh sách hội thảo, tiểu sử diễn giả, nhà triển lãm và bản đồ!