Hướng dẫn để đưa người khuyết tật vào nơi làm việc

bởi | Th7 1, 2022 | Khả năng tiếp cận, Thuê người làm, Nguồn

Trong một môi trường làm việc từ xa và kỹ thuật số ngày càng tăng, điều quan trọng là phải tập trung vào tính toàn diện. Hướng dẫn này khám phá các khía cạnh chính của khuyết tật tại nơi làm việc, cung cấp thông tin chi tiết về cách các chính sách và phong cách làm việc của công ty có xu hướng (hoặc có xu hướng không như vậy), cũng như giới thiệu các dữ liệu quan trọng. Chúng tôi cũng sẽ xem xét những phương pháp mà các công ty có thể sử dụng để đảm bảo một nền văn hóa hòa nhập hơn. Bằng cách ưu tiên việc đưa người khuyết tật trở thành ưu tiên, các doanh nghiệp có thể giúp thúc đẩy động lực, sự gắn bó và giữ chân nhân tài tại nơi làm việc.

Đọc thêm tại https://www.thanksben.com/the-definitive-guide-to-disability-inclusion-in-the-workplace